รมว.ยุติธรรม มอบบัตรประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ให้แก่เด็กนักเรียนและบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนราษฎร (คนไทยตกหล่น) 102 ราย ในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เผยแพร่: 13 พ.ค. 2567 18:16 น. ปรับรุง: 15 พ.ค. 2567 14:28 น. เปิดอ่าน 159 ครั้ง   EN
 

รมว.ยุติธรรม มอบบัตรประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ให้แก่เด็กนักเรียนและบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนราษฎร (คนไทยตกหล่น) 102 ราย ในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี


​            วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวให้แก่กลุ่มเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G และบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนราษฎร (คนไทยตกหล่น) ตามโครงการนำความยุติธรรมเข้าหาประชาชน แก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายธนยศ หิรัญเนตร นายอำเภอแก่งกระจาน พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย นายหยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายนิยม เติมศรีสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจโท ประวุธ วงศ์สีนิล อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร้อยตำรวจเอก วิษณุ ฉิมตระกูล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

​            การมอบบัตรประจำตัวดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการระหว่างสำนักทะเบียนอำเภอแก่งกระจาน ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานพันธมิตร เช่น สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย แห่งสหประชาชาติ (UNHCR) หน่วยงานภาคประชาสังคม เป็นต้น โดยกลุ่มบุคคลที่ได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ประกอบด้วยกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 55 ราย และบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อเข้าในทะเบียนราษฎร (คนไทยตกหล่น) จำนวน 47 ราย รวมจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น จำนวน 102 ราย นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังมีการเปิดรับลงทะเบียนบุคคลที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือในการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) จากกระทรวงยุติธรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดรับลงทะเบียนกลุ่มบุคคลที่จะขอรับความช่วยเหลือในการพัฒนาสถานะทางทะเบียน ซึ่งทั้งสองกลุ่ม กระทรวงยุติธรรมจะบูรณาการร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอแก่งกระจานและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือต่อไป โดยภายหลังกิจกรรมมอบบัตรประจำตัวในช่วงเช้า จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน เพื่อกำหนดแผนงานในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลดังกล่าว เบื้องต้นได้มีการกำหนดช่วงเวลาในการให้ความช่วยเหลือเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2567 

​            ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติและผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนอันประกอบด้วยกลุ่มกะเหรี่ยง กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มคนไทยดั้งเดิม รวมจำนวนประมาณ 1,100 ราย ซึ่งกระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการร่วมกันให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลดังกล่าวกับอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อย่างต่อเนื่องต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ