DSI จัดโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและการปฏิบัติราชการจากบรรทัดฐานคดีปกครอง

29 กรกฎาคม 2563 18:58 น. เปิดอ่าน 102 ครั้ง  
 

DSI จัดโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและการปฏิบัติราชการจากบรรทัดฐานคดีปกครอง

 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พันตำรวจโท ปกรณ์ สุชีวกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ประธานในพิธีเปิดโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและการปฏิบัติราชการจากบรรทัดฐานคดีปกครอง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ และหน้าที่ตามหลักกฎหมายปกครอง และหลักปฏิบัติราชการของบุคลากร ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาที่อาจนำไปสู่ข้อพิพาททางปกครอง โดยมี นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการหัวหน้าศาลปกครองพิษณุโลก และนายอิทธิพร จิระพัฒนากุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ