DSI ร่วมประชุมความร่วมมือนานาชาติด้านอาชญากรรมข้ามชาติกับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-ออสเตรเลีย ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

เผยแพร่: 19 มี.ค. 2566 10:26 น. ปรับรุง: 28 เม.ย. 2566 15:29 น. เปิดอ่าน 810 ครั้ง   EN
 

DSI ร่วมประชุมความร่วมมือนานาชาติด้านอาชญากรรมข้ามชาติกับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-ออสเตรเลีย ณ กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

พันตำรวจตรี สุริยา  สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ นายณพล  วรประทีป เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ ศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง-ออสเตรเลีย ทางด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2566  ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว  จัดโดย สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย และมูลนิธิเอ-ทเวนตี้วัน  เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและองค์กรภาคประชาสังคม 

 

โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNODC) สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำนครย่างกุ้ง สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียประจำกรุงเทพ ศูนย์ต่อต้านการแสวงประโยชน์จากเด็กแห่งออสเตรเลีย(Australian Center to Counter Child Exploitation: ACCCE) กระทรวงมหาดไทย  สปป.ลาว  สำนักงานตำรวจกัมพูชา  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  สำนักงานตำรวจแคนาดาสำนักงานตำรวจนิวซีแลนด์ และองค์กรภาคประชาสังคม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางร่วมกันในการประสานความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ร่วมกับผู้แทนสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย หยิบยกการสืบสวนคู่ขนานในปฏิบัติการ Blackwrist  ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศหลายหน่วยงานสืบสวนและจับกุมผู้ต้องหาคดีละเมิดทางเพศเด็กในไทยออสเตรเลีย และในสหรัฐอเมริกาจำนวนหลายราย ซึ่งนำไปสู่การช่วยเหลือเด็กที่เป็นผู้เสียหายได้จำนวนมาก และปัจจุบันยังคงพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับหลายประเทศ พบเบาะแสผู้กระทำความผิดรายอื่นๆ

จากการประชุมนี้ทำให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและองค์กรภาคประชาสังคมทราบถึงบทบาทของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ทั้งด้านการปราบปรามการละเมิดทางเพศเด็ก การส่งเสริมภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ  การปกป้องคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในอนาคต ที่ส่งผลให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและองค์กรภาคประชาสังคมในระดับนานาชาติต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ