ดีเอสไอ ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน

12 มีนาคม 2563 17:23 น. เปิดอ่าน 277 ครั้ง  
 

ดีเอสไอ ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน

     วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม รักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พันตำรวจโท วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในฐานะ รองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ได้รับความเป็นธรรม และ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรี บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีประเด็นการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์หนี้นอกระบบในปัจจุบัน ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ บทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ข้อเสนอในการปรับปรุงแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด และปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน