รองอธิบดี DSI ซึ่งกำกับดูแลสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การสอบสวนคดีพิเศษ” รุ่นที่ 11

20 มกราคม 2564 16:34 น. เปิดอ่าน 246 ครั้ง   EN
 

รองอธิบดี DSI ซึ่งกำกับดูแลสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy)

ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การสอบสวนคดีพิเศษ” รุ่นที่ 11

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 12.45 น. พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกำกับดูแลสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) ได้ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การสอบสวนคดีพิเศษ” รุ่นที่ 11 จำนวน 53 ราย ซึ่งมาศึกษาดูงาน ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

 ในโอกาสนี้ พันตำรวจเอก อัครพลฯ ได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยเน้นย้ำถึงการเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหลายด้าน และที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบ รวมทั้งขอให้นำความรู้ และประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งมีความหลากหลายนำมาพัฒนากรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมทั้งให้ทุกนายช่วยกันร่วมพัฒนาสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) ให้เป็นสถานที่แห่งความภูมิใจและเกิดประโยชน์สูงสุดกับข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไป