รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาธารณรัฐมาดากัสการ์ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เผยมีการร่วมหารือเพื่อขยายผลการดำเนินคดี กับองค์กรอาชญากรรม กรณี การลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ

เผยแพร่: 7 มิ.ย. 2567 9:06 น. ปรับรุง: 10 มิ.ย. 2567 13:52 น. เปิดอ่าน 241 ครั้ง   EN
 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาธารณรัฐมาดากัสการ์

เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เผยมีการร่วมหารือเพื่อขยายผลการดำเนินคดี

กับองค์กรอาชญากรรม กรณี การลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567) เวลา 13.30 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวยุติธรรมให้การต้อนรับ นายแม็กซ์ แอนโดนิรินา ฟองเทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาธารณรัฐมาดากัสการ์ ที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารกระทรวงยุติธรรม โดยมี พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอุดมการ วโรตม์สิกขดิตถ์ รองผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ นายธีรัช ลิมปยารยะ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมให้การต้อนรับ

นอกจากการเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาธารณรัฐมาดากัสการ์ มีการหารือความร่วมมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในประเด็นกระบวนการยุติธรรม เพื่อขยายผลดำเนินคดีกับองค์กรอาชญากรรมลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติที่มีการลักลอบค้าสัตว์ป่าจากสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ซึ่งกรณีดังกล่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเรื่องไว้ทำการสืบสวนในความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 โดยมีการบูรณาการข้อมูลต้านข่าวกรองและด้านการสืบสวนร่วมกับหน่วยงาน US Fish and Wildlfe Sevice (USPWS) Wildlife Justice Commission (WJC) และ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) และประสานงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายผลจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาค้าสัตว์ป่าคนไทยรายสำคัญกับพวก ได้เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 พร้อมของกลาง ได้แก่ เต่าดาวรัศมี 1,076 ตัว ลิงลิเมอร์ 48 ตัว อันเป็นสัตว์ป่าของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ถือเป็นการจับกุมที่สำคัญ และมีสัตว์ป่าของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ที่ถูกลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติมากที่สุดเท่าที่เคยมี ถือเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อความหลากหลายทางชีวภาพและมรดกทางสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสัตว์บำดังกล่าวเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองอันทรงคุณค่าของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ โดยเป็นสัตว์หายากใกสัสูญพันธุ์ตามบัญชีไซเตส 1 ที่ห้ามการนำเข้า - ส่งออก ซึ่งได้สร้างความเสียหายและผลกระทบอันไม่อาจประเมินเป็นจำนวนเงินได้ กระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาธารณรัฐมาดากัสการ์ มีความประสงค์ขอให้กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการขยายผลการสืบสวนและการดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้ต้องหาค้าสัตว์ป่าคนไทยรายสำคัญกับพวกและเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด และประสงค์จะให้ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการริเริ่มการพัฒนาความร่วมมือการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรมประเทศไทยกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสาธารณรัฐมาดากัสการ์ โดยมีหน่วยงาน US Fish and Wildlife Sevice (USFWS) มูลนิธิไวด์ไลฟ์ จัสติสคอมมิชชั่น Widlife Justice Commission (WJC) และ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ร่วมในการสนับสนุนการดำเนินการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลไทยพร้อมให้ความร่วมมือด้านการดำเนินคดี โดยมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการขยายผลเครือข่ายผู้ลักลอบนำสัตว์ป่าเข้ามาในประเทศไทยซึ่งต้องประสานความร่วมมือ

กับสำนักงานอัยการสูงสุดและจะให้ความร่วมมือในการส่งสัตว์ป่าที่ถูกลักลอบค้ากลับไปสาธารณรัฐมาดากัสการ์ต่อไป


ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ