ดีเอสไอ ประสานความร่วมมือกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเข้าตรวจค้นจับกุม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

18 มกราคม 2564 16:22 น. เปิดอ่าน 212 ครั้ง   EN
 

ดีเอสไอ ประสานความร่วมมือกรมควบคุมโรค เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเข้าตรวจค้นจับกุม

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564  พันตำรวจโท กรวัชร์  ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พันตำรวจโท สุภัทธ์  ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  พันตำรวจโท วิชัย  สุวรรณประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าพบ นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อหารือมาตรการแนวทางปฏิบัติการด้านความปลอดภัยตามมาตรฐาน  กรณี การเข้าตรวจค้นจับกุมฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน

 และเมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564  เจ้าหน้าที่สถาบันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ได้ให้ความรู้ ประกอบการสาธิตและฝึกปฏิบัติการใส่ชุด PPE (Personal Protective Equipment) ให้กับเจ้าหน้าที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และกองปฏิบัติการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวน 10 คน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ในด้านการเข้าตรวจค้นและจับกุม ในช่วงสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และเพื่อเป็นการถ่ายทอดการใส่ชุด PPE แก่เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษที่เข้าปฏิบัติการฯ อื่นๆ ต่อไป  ณ บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้น 3  อาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง