คณะกรรมการ Best Practice กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมเข้มกำหนดเกณฑ์พิจารณาอย่างโปร่งใส

เผยแพร่: 25 เม.ย. 2565 9:49 น. ปรับรุง: 25 เม.ย. 2565 9:49 น. เปิดอ่าน 1012 ครั้ง  
 

คณะกรรมการ Best Practice กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประชุมเข้มกำหนดเกณฑ์พิจารณาอย่างโปร่งใส

          วันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วยคณะกรรมการการประเมินหน่วยงานต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใส หรือ Best Practice : BP กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มีการประชุมหารือกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อค้นหาและยกย่องหน่วยงานในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่มีการส่งเสริมการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
          ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางอย่างเข้มข้น พร้อมแสวงหาข้อมูล เพื่อให้ได้เกณฑ์การพิจารณาอย่างชัดเจน โปร่งใส เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้หน่วยงานต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย