ดีเอสไอ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประเดิมลงพื้นที่ ‘ราชินีบน เป็นแห่งแรก ในปี 63

14 มกราคม 2563 15:22 น. เปิดอ่าน 963 ครั้ง  
 

ดีเอสไอ ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประเดิมลงพื้นที่ ‘ราชินีบน  เป็นแห่งแรก ในปี 63

     วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563  พันตำรวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการกรม นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม  โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทั้งในลักษณะของการตกเป็นเหยื่อหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ยาเสพติด หรือการกระทำผิดกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ  โดยได้กำหนดกรอบการดำเนินงานเป็น 4 ด้าน คือ การป้องกันตนเองจากภัยสังคม  การสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง การรู้เท่าทันและห่างไกลยาเสพติด และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

          ในการนี้ นางญาณินี  เกียรติไพบูลย์  ผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ นำทีมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้าจัดกิจกรรม ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์  ณ โรงเรียนราชินีบน  กรุงเทพมหานคร  ได้กำหนดกิจกรรม ฐานความรู้ 3 ฐาน  ได้แก่  ฐานที่ 1 กรอบความรู้ทั้ง 4 ด้าน ของโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ โดย คณะทำงานโครงการฯ  ฐานที่ 2  การสาธิตวิธีป้องกัน “ภัยใกล้ตัว ตามรอยเช็คอิน” เพื่อป้องกันตนเองจากภัยสังคม ตลอดจนเพื่อให้รู้เท่าทันและห่างไกลปัญหายาเสพติด จาก ส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีและข้อมูลการตรวจสอบ และฐานที่ 3 การบรรยาย หัวข้อ การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คให้ปลอดภัย ห่างไกล...อาชญากรรม  เพื่อเป็นการป้องกันตนเองจากภัยสังคม  โดย พันตำรวจโท ดรัณ  จาดเจริญ  พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ  และยังได้มีการจัดกิจกรรมเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ หัวข้อ “ศิษย์เก่าเล่าเรื่อง...”  ตามกรอบการสร้างจิตสำนึกและวินัยในตนเอง  โดย เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีบน

     ทั้งนี้ นางสาวสุกัญญา  จันทรเสน  ผู้จัดการโรงเรียนราชินีบน และคณะคุณครูโรงเรียนราชินีบน  ได้ให้เกียรติอย่างยิ่งในการต้อนรับอย่างอบอุ่นกับทีมงานจัดกิจกรรมโครงการฯ และทีมศิษย์เก่าราชินีบน และได้เข้าร่วมในทุกกิจกรรมของโครงการฯ ด้วย

 

 

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ