DSI ร่วมกับสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย (Australian Border Force : ABF) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย จัดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายในประเทศ (English Language Training)

เผยแพร่: 23 เม.ย. 2567 13:58 น. ปรับรุง: 23 เม.ย. 2567 15:24 น. เปิดอ่าน 227 ครั้ง   EN
 

       วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษภายในประเทศ (English Language Training) และให้การต้อนรับผู้กำกับการ ไมเคิล ซิมบาลิสต้า ที่ปรึกษาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย (Australian Border Force : ABF) สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และนายจอห์น ไทเลอร์ กรรมการผู้จัดการ จากสถาบัน RMIT English Worldwide ซึ่งได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว ในการนี้ ร้อยตำรวจเอก ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ได้กล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ซึ่งสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย ได้สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งแต่ปี 2560 โดยสถาบัน RMIT เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมในประเทศไทย จนปัจจุบัน มีบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ เข้ารับการฝึกอบรมแล้วมากกว่า 200 คน

       สำหรับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในปีนี้ มีบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ 22 คน เข้ารับการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร General English & Conversation for Elementary หลักสูตร General English & Conversation for Pre – Intermediate และหลักสูตร Business Communication โดยระยะเวลาฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ณ ห้องอบรมความเชี่ยวชาญ ชั้น 7 ศูนย์ราชการ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

       กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย มีความร่วมมือในด้านการสืบสวนสอบสวน แลกเปลี่ยนข้อมูลในคดีต่าง ๆ มาโดยตลอด รวมทั้งได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกันเกี่ยวกับการเปิดเผยและการใช้ข้อมูลทางวิชาการ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองหน่วยงานนำไปสู่ความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในระดับสากลต่อไป


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ