DSI ส่งบุคลากรร่วมโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญของนักสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

23 พฤศจิกายน 2564 12:48 น. เปิดอ่าน 203 ครั้ง  
 

DSI ส่งบุคลากรร่วมโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญของนักสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

     กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญของนักสืบสวนสอบสวนทางการเงิน (Perfessional Development System for Financial Investigator -Pilot Workshop-Phuket,Thailand ภายใต้โครงการ Ceftification Program โดย UNODC เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่มีหน้าที่ ภารกิจและความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการ จำนวน 2 รุ่น รวม 8 คน โดยมีผู้แทนจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต