DSI ให้การต้อนรับกรมสารบรรณทหารบก ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2567 13:23 น. ปรับรุง: 19 มิ.ย. 2567 13:23 น. เปิดอ่าน 300 ครั้ง  
 

         วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร้อยตำรวจเอก ปิยะ  รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายพิพัฒน์  เพ็ญภาค ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ นายพัลลภ  เกิดเทพ รองผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ พร้อมด้วย ร้อยเอก สิริพงศ์  วัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ให้การต้อนรับ พันเอก นุกูล ตรีเจริญ รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (1) และ  พันเอก สฤษดิ์ศักดิ์ เกิดมณี รองเจ้ากรมสารบรรณทหารบก (2) ซึ่งได้นำนายทหารจากกรมสารบรรณทหารบก มาศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

        ในการศึกษาดูงานของกรมสารบรรณทหารบกในครั้งนี้ ศูนย์สารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงานและการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ