กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 95.43 ระดับ AA

4 สิงหาคม 2565 9:59 น. เปิดอ่าน 98 ครั้ง  
 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

95.43 คะแนน ระดับ AA