ดีเอสไอ ร่วมประชุมกรรมาธิการฯ การฟอกเงินและยาเสพติด

5 พฤศจิกายน 2563 9:15 น. เปิดอ่าน 170 ครั้ง  
 

ดีเอสไอ ร่วมประชุมกรรมาธิการฯ การฟอกเงินและยาเสพติด

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:30 น. พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกำกับดูแลกองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย พ.ต.ท. วิชัย สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจาก พ.ต.ท. กรวัชร์  ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาเรื่อง การป้องกันและปราบปรามปัญหาบ่อนการพนันออนไลน์

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการฯ ในประเด็นบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งได้เสนอความเห็นในการป้องกันและปราบปรามบ่อนการพนันออนไลน์ โดยจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงบริหาร เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตามยึดทรัพย์ของกลุ่มผู้กระทำผิด และการแก้กฎหมายเพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อปราบปรามบ่อนการพนันออนไลน์อย่างมีประสิทธิผลและป้องกันมิให้เป็นแหล่งทุนสำหรับผู้กระทำผิดที่จะนำไปก่ออาชญากรรมประเภทอื่น อันจะกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของชาติต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมาธิการฯ ได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือกันถึงแนวทางการทำงานร่วมกับเพื่อปราบปรามอาชาญกรรมดังกล่าว รวมทั้งให้แต่ละหน่วยจัดทำข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข และส่งมายังคณะกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

 

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ