รองอธิบดี DSI ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่ผู้อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่น 21

13 กันยายน 2564 18:15 น. เปิดอ่าน 244 ครั้ง  
 

รองอธิบดี DSI ตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่ผู้อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่น 21วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์  รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำกับดูแลสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI Academy) พร้อมด้วย พันตำรวจตรี วรณัน ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ได้เข้าตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติของหลักสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รุ่นที่ 21 ณ สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งได้ให้โอวาทและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ฝึกอบรม ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่คดีพิเศษและข้าราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น 68 ราย จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ รวมทั้งความคาดหวังจากหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ