ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง การซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 8,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

เผยแพร่: 11 ก.ย. 2566 18:59 น. ปรับรุง: 11 ก.ย. 2566 18:59 น. เปิดอ่าน 388 ครั้ง  
 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ