DSI ร่วมงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2

เผยแพร่: 9 ก.ย. 2566 18:36 น. ปรับรุง: 9 ก.ย. 2566 18:36 น. เปิดอ่าน 1194 ครั้ง  
 

img 1

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ในงานประกาศแผนปฏิบัติการฯ ระดับชาติ ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 - 2570) โดย พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ การประกาศแผนปฎิบัติการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ อย่างเป็นทางการ และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ตลอดจนยืนยันเจตนารมณ์และความตั้งใจจริงของรัฐบาล ในการขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ที่จัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ณ The Portal Ballroom อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทอง จังหวัดนนทบุรี

T1000029

T1000029

T1000029

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ