ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง การซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 8,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

เผยแพร่: 7 ก.ย. 2566 21:15 น. ปรับรุง: 7 ก.ย. 2566 21:15 น. เปิดอ่าน 353 ครั้ง  
 

ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ เรื่อง การซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 8,000 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ