ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการบุคคล รายการ จ้างผู้ช่วยนักวิจัย ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โครงการวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เผยแพร่: 20 มิ.ย. 2567 17:08 น. ปรับรุง: 20 มิ.ย. 2567 17:09 น. เปิดอ่าน 98 ครั้ง  
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ