ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ “โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัลป้องกันการดักฟัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่3)

เผยแพร่: 19 มิ.ย. 2567 16:36 น. ปรับรุง: 19 มิ.ย. 2567 16:36 น. เปิดอ่าน 113 ครั้ง  
 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ “โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัลป้องกันการดักฟัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่3)


สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น


ระหว่างวันที่  19  มิถุนายน  2567  ถึงวันที่  24  มิถุนายน  2567


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ