ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างจ้างที่ปรึกษาด้านเครือข่ายและความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์ (Computer Network and Security) โครงการวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

เผยแพร่: 17 พ.ค. 2567 16:04 น. ปรับรุง: 17 พ.ค. 2567 16:06 น. เปิดอ่าน 101 ครั้ง  
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ