ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) โครงการวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ

เผยแพร่: 17 พ.ค. 2567 15:57 น. ปรับรุง: 17 พ.ค. 2567 16:00 น. เปิดอ่าน 94 ครั้ง  
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ