ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ “โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัลป้องกันการดักฟัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่2)

เผยแพร่: 8 พ.ค. 2567 18:09 น. ปรับรุง: 8 พ.ค. 2567 18:09 น. เปิดอ่าน 159 ครั้ง  
 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ “โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัลป้องกันการดักฟัง กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่2)


สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น


ระหว่างวันที่  8  พฤษภาคม  2567  ถึงวันที่  14  พฤษภาคม  2567


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ