ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบการจัดการข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่: 27 มี.ค. 2567 18:21 น. ปรับรุง: 27 มี.ค. 2567 18:21 น. เปิดอ่าน 522 ครั้ง  
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 


สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ได้ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 2567  ถึงวันที่  1 เมษายน  2567


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ