ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา “โครงการปรับปรุงศูนย์สำรองข้อมูล (DR SITE)” กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่: 27 มี.ค. 2567 16:39 น. ปรับรุง: 27 มี.ค. 2567 16:39 น. เปิดอ่าน 362 ครั้ง  
 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา “โครงการปรับปรุงศูนย์สำรองข้อมูล (DR SITE)” กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น

ระหว่างวันที่  27  มีนาคม  2567  ถึงวันที่  2  เมษายน  2567

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ