ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา “โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประสิทธิภาพสูงระบบ VTOL เพื่อจัดทำแผนที่เกิดเหตุ” กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เผยแพร่: 26 มี.ค. 2567 16:08 น. ปรับรุง: 26 มี.ค. 2567 16:08 น. เปิดอ่าน 360 ครั้ง  
 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา “โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประสิทธิภาพสูงระบบ VTOL เพื่อจัดทำแผนที่เกิดเหตุ” กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น

ระหว่างวันที่  26  มีนาคม  2567  ถึงวันที่  29  มีนาคม  2567

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ