ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 562 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เผยแพร่: 25 มี.ค. 2567 17:13 น. ปรับรุง: 25 มี.ค. 2567 17:13 น. เปิดอ่าน 151 ครั้ง  
 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมอุปกรณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 562 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น


ระหว่างวันที่  25  มีนาคม  2567  ถึงวันที่  28  มีนาคม  2567


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ