ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ MAC OS ระยะเวลา 3 ปี 1 โครงการ (ชุด) กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เผยแพร่: 25 มี.ค. 2567 14:04 น. ปรับรุง: 25 มี.ค. 2567 14:04 น. เปิดอ่าน 363 ครั้ง  
 

สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น


ระหว่างวันที่  25  มีนาคม  2567  ถึงวันที่  28  มีนาคม  2567


รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ