ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา “โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 199 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เผยแพร่: 18 มี.ค. 2567 18:12 น. ปรับรุง: 18 มี.ค. 2567 18:14 น. เปิดอ่าน 211 ครั้ง  
 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา “โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 199 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น


ระหว่างวันที่  18  มีนาคม  2567  ถึงวันที่  21  มีนาคม  2567


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ