ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา “โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management) กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เผยแพร่: 15 มี.ค. 2567 17:24 น. ปรับรุง: 15 มี.ค. 2567 17:24 น. เปิดอ่าน 156 ครั้ง  
 

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา “โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management) กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)


สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น

ระหว่างวันที่  15  มีนาคม  2567  ถึงวันที่  20  มีนาคม  2567

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ