ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ราย

เผยแพร่: 17 พ.ย. 2566 16:34 น. ปรับรุง: 17 พ.ย. 2566 16:34 น. เปิดอ่าน 549 ครั้ง  
 

ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 ราย 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย