ประกาศประกวดราคา การจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่: 20 ต.ค. 2566 16:25 น. ปรับรุง: 20 ต.ค. 2566 16:25 น. เปิดอ่าน 433 ครั้ง  
 

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  7  พฤศจิกายน  2566  ระหว่างเวลา  09.00 - 12.00  น.  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ