สาระสำคัญของสัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โครงการวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (ลำดับที่ 2)

เผยแพร่: 27 ก.ย. 2566 15:29 น. ปรับรุง: 27 ก.ย. 2566 15:32 น. เปิดอ่าน 215 ครั้ง  
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย