สาระสำคัญของสัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โครงการวิจัยพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ (ลำดับที่ 1)

เผยแพร่: 27 ก.ย. 2566 15:06 น. ปรับรุง: 3 ต.ค. 2566 15:14 น. เปิดอ่าน 206 ครั้ง  
 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย