ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ รายการ "ติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ โครงการ" (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่: 19 ก.ย. 2566 18:52 น. ปรับรุง: 19 ก.ย. 2566 19:01 น. เปิดอ่าน 294 ครั้ง  
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้

ตั้งแต่วันที่ 19 - 22 กันยายน 2566 

ติดต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนพัสดุและยานยนต์ ชั้น 2

เลขที่ 128 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 02 8319888 ต่อ 50941, 51544 

e-mail : procurement@dsi.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ

แชทกับวานหน่อย