ดีเอสไอ จัดกิจกรรม “Specialty Weeks” สัปดาห์แห่งความเชี่ยวชาญ หัวข้อ “Exclusive Talk with Special Case Experts - The Challenges in the Investigation World”

5 พฤศจิกายน 2563 16:33 น. เปิดอ่าน 95 ครั้ง  
 

ดีเอสไอ จัดกิจกรรม “Specialty Weeks” สัปดาห์แห่งความเชี่ยวชาญ หัวข้อ “Exclusive Talk with Special Case Experts - The Challenges in the Investigation World”

            วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ. อัครพล บุณโยปัษภัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Specialty Weeks” สัปดาห์แห่งความเชี่ยวชาญ หัวข้อ “Exclusive Talk with Special Case Experts - The Challenges in the Investigation World” ซึ่งสำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษจัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงาน กับผู้เชี่ยวชาญของกรม ในหัวข้อต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญฯ ที่มาแบ่งปันความชำนาญและประสบการณ์ ในวันนี้ ได้แก่ 
    - พ.ต.ต.ณฐพล  ดิษยธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ในหัวข้อ การฆ่าตัวตายของลูกหนี้นอกระบบ : กรณีวิเคราะห์จากข่าวหนังสือพิมพ์
    - พ.ต.ท.สุทธิศักดิ์  จิตพิมลมาศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ในหัวข้อ การดำเนินคดีกับผู้แทนนิติบุคคล ศึกษากรณีการกระทำผิดตามประมวลรัษฎากร
    - พ.ต.ท.อานนท์  อุนทริจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ในหัวข้อ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินมาตรการเยียวยาผู้เสียหายคดีความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่

           และในวันอังคารที่ 3  พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
    - พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ในหัวข้อ การดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการจับกุม ควบคุม ค้นและการปล่อยชั่วคราว สำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
    - นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีการค้ามนุษย์และคดียาเสพติด ในหัวข้อ การศึกษารูปแบบการทุจริตในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของเกษตรกร
    - พ.ต.ต.สุทศธวรรษ อารีย์รัตนนคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติการพิเศษ ในหัวข้อ แนวทางการปฏิบัติการร่วมของหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
    - พ.ต.ท.พัฒนะ ศุกรสุต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ ในหัวข้อ การนำข้อมูลที่แพร่กระจายบนระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวนในคดีพิเศษ

            ทั้งนี้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญข้างต้น จะช่วยเปิดมุมมองและประสบการณ์ให้แก่บุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของกรมในภาพรวมต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ