พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

2 กุมภาพันธ์ 2564 12:32 น. เปิดอ่าน 254 ครั้ง   EN
 

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน

ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น พันตำรวจโท กรวัชร์  ปานประภากร  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพยานหลักฐานดิจิทัลขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างสมรรถนะ สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน