ไฟล์ Excel สำหรับนำเข้าข้อมูลรายงานการข่าว และข้อมูลเครือข่ายฯ

8 กันยายน 2557 18:14 น. เปิดอ่าน 826 ครั้ง  
 
ไฟล์ Excel สำหรับนำเข้าข้อมูลรายงานการข่าว และข้อมูลเครือข่ายฯ แบ่งเป็น ๓ แบบ ข้อมูล คือ
๑. ข้อมูลข่าวของบุคคล
๒. ข้อมูลข่าวขององค์กร
๓. ข้อมูลข่าวของสถานที่
 
ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่จะต้องทำข้อมูลจากสายข่าว และข้อมูลเครือข่ายมายังกรมฯ ต้อง กรอกข้อมูลในแบบ EXCEL โดย
ช่องว่างไม่มีสี จะต้องมีข้อมูลบันทึกส่งกลับมาที่ กบค. หรือ สท. เพื่อนำเข้าระบบ
ช่องว่างสีเหลือง ควรจะมี แต่ถ้าไม่มีการบันทึกหรือไม่ทราบก็ได้
ช่องว่างสีเทา ยังไม่ต้องบันทึกมาเนื่องจากมีรายละเอียดมากเกินไป แต่หากสามารถหาข้อมูลได้ ก็สามารถบันทึกส่งมาได้
 
สำหรับข้อมูลทุกประเภท คือ บุคคล องค์กร และสถานที่ สามารถบันทึกซ้ำหลายๆ บรรทัดได้ เนื่องจาก แต่ละคน องค์กร หรือสถานที่ มีเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม หรือมีกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ
 
ดาวน์โหลดไฟล์ EXCEL สำหรับกรอกข้อมูลด้านล่าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง