แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของบุคคลกรกรมสอบสวนคดีพิเศษในส่วนที่เกียวข้องกับกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

27 เมษายน 2560 13:30 น. เปิดอ่าน 1589 ครั้ง  
 

เนื้อหา แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของบุคคลกรกรมสอบสวนคดีพิเศษในส่วนที่เกียวข้องกับกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ตามไฟล์เอกสารแนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ