แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ปี 2557

20 มีนาคม 2557 13:59 น. เปิดอ่าน 324 ครั้ง  
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ปี 2557

แบบ ปผ.พนร.๑.doc

แบบ  ปผ.พนร.๒.xls