รายการจัดซื้อ “แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 ชุด

15 มกราคม 2564 14:33 น. เปิดอ่าน 76 ครั้ง  
 

รายการจัดซื้อ “แบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 ชุด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ