เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป จำนวน 10000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

30 พฤศจิกายน 2563 15:24 น. เปิดอ่าน 60 ครั้ง  
 

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ