เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ “เช่าใช้บริการสายสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบ Internet Data Center” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนพฤศจิกายน 2563)

26 ตุลาคม 2563 19:39 น. เปิดอ่าน 52 ครั้ง  
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ “เช่าใช้บริการสายสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพร้อมระบบ Internet Data Center” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนพฤศจิกายน 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ