เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ "เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและการเช่า Optical Fiber Cable”

25 กันยายน 2563 20:29 น. เปิดอ่าน 61 ครั้ง  
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ "เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงและการเช่า Optical Fiber Cable” 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ