เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จ้าง “เครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนพฤศจิกายน 2563)

26 ตุลาคม 2563 19:45 น. เปิดอ่าน 65 ครั้ง  
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จ้าง “เครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เดือนพฤศจิกายน 2563)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ