เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์ “เครื่องแบบปฏิบัติการด้านยุทธวิธี” จำนวน 40 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9 พฤศจิกายน 2563 19:24 น. เปิดอ่าน 53 ครั้ง  
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์ “เครื่องแบบปฏิบัติการด้านยุทธวิธี” จำนวน 40 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ