เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์ “ลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่” จำนวน 3 ตัว

9 พฤศจิกายน 2563 19:29 น. เปิดอ่าน 43 ครั้ง  
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ จัดซื้อครุภัณฑ์ “ลิฟท์โดยสาร พร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่” จำนวน 3 ตัว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ