เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ “เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Cellular jammer แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 ระบบ

12 พฤศจิกายน 2563 13:42 น. เปิดอ่าน 67 ครั้ง  
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ “เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Cellular jammer แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 ระบบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ