เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ “ระบบการถ่ายทอดสดการปฏิบัติงานในพื้นที่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 ระบบ

12 พฤศจิกายน 2563 13:39 น. เปิดอ่าน 52 ครั้ง  
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ “ระบบการถ่ายทอดสดการปฏิบัติงานในพื้นที่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” จำนวน 1 ระบบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ