เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อจัดเก็บข้อมูลคดีพิเศษและคลังข้อมูล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” 1 โครงการ

9 มกราคม 2563 18:26 น. เปิดอ่าน 123 ครั้ง  
 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อจัดเก็บข้อมูลคดีพิเศษและคลังข้อมูล แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร” 1 โครงการ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่น่าสนใจ